Nauka w Polsce

W serwisie "Nauka w Polsce"  (serwis  PAP poświęcony polskiej nauce) zamieszczony został artykuł popularno-naukowy "Nowy obraz dawnych społeczności Wielkopolski" promujący realizowany przez nas projekt oraz badania nieinwazyjne - powierzchniowe, rekonesans lotniczy i
prospekcję geofizyczną. Przedruk tego artykułu ukazał się również m.in. w serwisie "Archeowieści".

Tekst oryginalny - Nauka w Polsce

Przedruk - Archeowieści.pl