Przemiany krajobrazu przyrodniczo-kulturalnego północnej strefy aglomeracji poznańskiej w rejonie Strumienia Różanego

W efekcie naukowej debaty, której celem było zaprezentowanie aktualnie prowadzonych badań na obszarze Poznania, ukazała się książka „Miasto Poznań w perspektywie badań  interdyscyplinarnych” pod redakcją  Anny Weroniki Brzezińskiej oraz Agnieszki Chwieduk.  Również my mieliśmy możliwość zabrania głosu w dyskusji, czego efektem jest artykuł „Przemiany krajobrazu przyrodniczo-kulturalnego północnej strefy aglomeracji poznańskiej w rejonie Strumienia Różanego”.

Pełna treść artykułu (pdf)