Projekt „Nieinwazyjne wspomaganie AZP okolic Poznania” ma na celu ochronę dziedzictwa archeologicznego w rejonie Poznania. Intencją uczestników przedsięwzięcia jest pozyskanie precyzyjnych informacji o aktualnej sytuacji stanowisk archeologicznych przy zastosowaniu trzech metod – badań powierzchniowych, rekonesansu lotniczego i prospekcji geofizycznej, a także rozpoznanie sytuacji środowiskowej w ich najbliższym otoczeniu.

Obszar objęty badaniem